I. Przetwarzanie danych

1. Przetwarzanie danych osobowych na stronie internetowej www.mateuszjaniec.pl odbywa się za wyraźną zgodą Usługobiorcy udzieloną pod jednym z formularzy kontaktowych;

2. Cel, miejsce, rodzaj i czas przechowania danych osobowych:
a) Imię i nazwisko, email, nr telefonu, data, rodzaj i miejsce sesji – w celu przygotowania oferty, kontaktu i prowadzeniu statystyk. Sposobem przetwarzania tych danych jest skrzynka poczty elektronicznej na serwerze zewnętrznym, archiwum zapytań na serwerze zewnętrznym, urządzenia mobilne. Czas przechowywania danych 24 miesiące
b) cookies w celu prowadzenia statystyk, przez Google Analytics przez czas 26 miesięcy

3. Usługobiorcy w każdej chwili mogą zażądać dostępu do pozostawionych danych osobowych oraz dokonać ich modyfikacji lub zażądać ich usunięcia o ile dane nie ogranicza tego odrębna umowa. Aby dokonać modyfikacji słyży do tego formularz na dole tej strony.

II. Informacje

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.mateuszjaniec.pl jest ART.BEAUTY Mateusz Janiec Pustynia 44, 39-200 Dębica;

2. Z administratorem danych możesz skontaktować się e-mailowo pod adresem foto@mateuszjaniec.pl oraz telefonicznie pod numerem: +48 503960544

3. Dane Usługobiorców będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

III. Pliki cookies

1. Strona www.mateuszjaniec.pl używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. W ramach Serwisu stosowane są pliki „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz analityczne.
a) „Cookies” „sesyjne” są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu opuszczenia strony;
b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
c) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony oraz lepszą organizację jej układu. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

3. Użytkownik ma prawo wybrać dostęp plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4. Formularz modyfikacji danych:

Imię (wymagane)


Adres email (wymagane)


Modyfikacja lub usunięcie danych: (wymagane)

Pamiętaj aby szczegółowo opisać jakich danych dotyczy twoje zgłoszenie.


Zaznacz odpowiednie pole: (wymagane)

Prośba o zmianę danychProśba o wyciąg z rejestru danychProśba o usunięcie danych


 

5. Administrator zabezpiecza dane przed utratą lub kradzieżą, korzystając ze znanych mu technik zabezpieczeń.

6. Dane nie są sprzedawane ani rozpowszechniane.